Advertisement

Wisselshag

  • A. I. F. Vernooy
Praktijkperikel
  • 5 Downloads

Samenvatting

Hij was zo eigenwijs als hij klein was. En driftig ook. Ik zou er nog wel meer over kunnen zeggen. Maar dat botst met het respect voor de ouderdom. Want oud was hij voor mij als pas beginnend bedrijfsarts wel. Zeventig jaar en dan nog zo vol overtuiging praktiseren. Nee, niet het obligate spreekuur en dan halverwege de middag al naar huis. Ook tijd inruimen voor periodiek onderzoek en gezondheidsvoorlichting.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations