Advertisement

Arbeidsongeschiktheid bij chronische onderbuiksklachten: een verkennend onderzoek

 • P. van Os-Bossagh
 • T. Pols
 • T. Nelemans
 • W. C. J. Hop
 • A. C. Drogendijk
 • A. M. Bohnen
Onderzoek
 • 9 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • P. van Os-Bossagh
  • 1
 • T. Pols
 • T. Nelemans
 • W. C. J. Hop
 • A. C. Drogendijk
 • A. M. Bohnen
 1. 1.

Personalised recommendations