Advertisement

Analyse en begeleiding naar werkhervatting van de patiënt met chronische rugpijn;

Deel II Interventie; het cognitieve gedragsmatige trainingsprogramma
 • I. Vink
 • H. A. Bollen
 • P. F. van Akkerveken
 • N. H. Groenman
Artikelen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

 • I. Vink
  • 1
 • H. A. Bollen
 • P. F. van Akkerveken
 • N. H. Groenman
 1. 1.

Personalised recommendations