Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 12, pp 1194–1205 | Cite as

Tijdig aan de beugel (10, slot)

Vroeg = op tijd
  • Adriaan Vrijman
Orthodontie
  • 8 Downloads

Abstract

Een tekort aan ruimte in de bovenkaak. Dat is zo ongeveer de meest voorkomende aanleiding om een orthodontische behandeling te beginnen. In de meeste gevallen kunnen extracties achterwege blijven als op tijd wordt begonnen. En niet alleen om emotionele redenen. Functionele en cosmetische spelen evenzeer een grote rol.

Onderschat overigens de emotionele kant niet om vroeg met een orthodontische behandeling te starten. Een ratjetoe aan tanden in het front kan een kind diep ongelukkig maken. De Angelsaksen hebben het dan over disfiguration, misvorming. Dat gaat mij wat te ver. Bij misvorming denk ik toch eerder aan oorlogsgewonden en slachtoffers van ernstige ongelukken. De gemiddelde orthodontische afwijking komt daar niet eens bij in de buurt. Een enkele uitzondering daargelaten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Adriaan Vrijman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations