Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 11, pp 1136–1137 | Cite as

Marketingadvies

Nieuws

Abstract

In de tandheelkunde wordt marketing en in het verlengde daarvan communicatie steeds belangrijker. Ook een tandartspraktijk moet aan de potentiële cliënt over kunnen brengen wat de sterke punten van de praktijk zijn. Bij het verwoorden en uitdragen van de identiteit en eigenheid van de praktijk kan Peter Leuhof behulpzaam zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations