Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 11, pp 1113–1116 | Cite as

AB-profylaxe en acuut reuma?

  • L. Abraham-Inpijn
Feedback post
  • 16 Downloads

Abstract

De volgende vraag bereikte mij: “Het betreft een patiënte die ‘sinds haar jeugd acuut reuma’ heeft. Moet zij alleen antibiotica innemen voor bloedige ingrepen (extracties, endo, parodontale behandeling, subgingivaal tandsteen)? Een collega zegt dat AB-profylaxe ook geïndiceerd is bij controle. Ik heb contact met de reumavereniging opgenomen maar geen reactie ontvangen.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • L. Abraham-Inpijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations