Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 11, pp 1074–1076 | Cite as

Tandarts op de markt?

Van Systematisch Rationele Beginselen naar Beautismoel
  • W. J. Admiraal
Wetgeving

Abstract

In het zeer lezenswaardige proefschrift ‘In meer eerbare banen’ van dr. G.J. van Wiggen wordt de ontwikkeling van de professie beschreven vanaf de ‘straat’ tot aan een eerbiedwaardige, later zelfs academisch gevormd tandarts.

Tegenwoordig wordt de tandarts van overheidswege geacht zich op de ‘markt’ te gaan begeven. Niet de vrije markt, want die is te vrij, maar de door ambtenaren gemaakte markt. Een boksring met de marktpartners patiënt en verzekeraar, met als wettelijk vooraf bepaalde winnaar: de patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • W. J. Admiraal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations