Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 10, pp 998–1001 | Cite as

Volledige rehabilitatie van een sterk gemutileerde dentitie

  • Dries Cools
Integrale tandheelkunde
  • 16 Downloads

Abstract

Soms is de gebitssituatie van een patiënt in de loop der jaren zo complex geworden dat de huistandarts behoefte heeft aan advisering door een collega. In die gevallen komt het ook voor dat de gecompliceerde behandeling na overleg met de huistandarts door deze gedifferentieerde collega wordt overgenomen.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Dries Cools
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations