Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 10, pp 966–966 | Cite as

Orthodontie

TP selectief
  • 12 Downloads

Samenvatting

Bedplassen is bij sommige kinderen een hardnekkig probleem met een gerapporteerde prevalentie van 10% bij 6-jarigen en 5% bij 10-jarige kinderen. Deze conditie is voor de kinderen en hun omgeving erg belastend. Deze kinderen kunnen worden behandeld met onder andere plaswekkers, medicatie en gedragstrainingen. Ook behandelingen door KNO-artsen, zoals een adenotomie, kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Een aanzienlijke groep is echter therapieresistent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations