Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 908–908 | Cite as

Mondheelkunde

TP selectief
  • 6 Downloads

Samenvatting

Door de introductie van de airbag in de auto is het aantal gezichtsletsels aanzienlijk gereduceerd. Was er vóór het airbagtijdperk nog sprake van gezichtsletsel bij 1 op de 40 ongelukken, nu treedt er slechts bij 1 op de 449 ongelukken gezichtsletsel op. Toepassing van de airbag leidt dus aantoonbaar tot minder letsel. Maar wanneer de airbag zich spontaan en onverwacht opent, ontstaan er een enkele keer letsels die aan de airbag zelf te wijten zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations