Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 901–904 | Cite as

Van reactief naar proactief

  • J. M. Kreyns
Productinformatie
  • 53 Downloads

Abstract

Een tandartspraktijk zonder automatisering is bijna niet meer voorstelbaar. Toch zijn kennis en kunde van de gemiddelde tandarts op automatiseringsgebied niet evenredig met het belang ervan. Met als gevolg dat het systeem onvoldoende beheerd wordt, niet goed beveiligd is en dat er onvoldoende zekerheid bestaat over de dagelijkse back-ups.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations