Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 859–859 | Cite as

Quote

Quote
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het doel van wetenschappelijk onderzoek is de ontdekking van de verhoudingen die bestaan tussen de elementen van bepaalde verschijnselen.

Aldus Ernst Mach, die zich in de 19e eeuw bezighield met de grondbeginselen van de natuurkunde. Einstein zelf noemde hem de belangrijkste wegbereider van de relativiteitstheorie. Mach is ook bekend door de ‘psychofysica’, een stroming in de wetenschap die ervanuit gaat dat psychologie en natuurkunde dezelfde grondslag hebben. De naam van Mach leeft voort in het Machgetal, dat de verhouding weergeeft tussen de snelheid van een object en de lokale geluidssnelheid in het medium waar het object doorheen vliegt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations