Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 827–835 | Cite as

Endodontische microchirurgie

  • Michel Walvis
Beroepsuitoefening
  • 5 Downloads

Abstract

Een operatiemicroscoop biedt een bijna zaligmakende mogelijkheid om wortelkanalen, al dan niet voorzien van het stempel ‘gecompliceerd’, op een nóg voorspelbaardere manier uit te voeren. Maar wanneer het gebruik daartoe beperkt blijft, hangt dat toch niet goedkope apparaat bij de algemeen practicus wel gênant veel praktijkuren ongebruikt aan de muur. Natuurlijk kijk je wel eens gelukzalig bij het diagnosticeren van zoiets als een fractuur, of je controleert eens een outline, maar over het geheel heb je toch ook het gevoel dat er meer met die vergrotingen te doen kan en moet zijn. En dat de PTBC dat niet zal beoordelen als een declareerbare toevoeging in jouw assortiment, is maar een schilletje ongenoegen extra.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations