Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 8, pp 753–759 | Cite as

CAD/CAM in de restauratieve tandheelkunde

Een terublik na 20 jaar
  • L.J. Pluim
Restauratieve tandheelkunde
  • 4 Downloads

Abstract

Onder bovenstaande titel bracht de Journal of the American Dental Association onlangs een speciale bijlage uit. Deze bijlage vormde de aanleiding voor onderstaande samenvatting daarvan, aangevuld met literatuur en eigen ervaringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • L.J. Pluim
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations