Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 7, pp 657–672 | Cite as

Tijdig aan de beugel (8)

Vroeg = op tijd
  • Adriaan Vrijman
Orthodontie
  • 19 Downloads

Abstract

De Klasse II malocclusie, indeling volgens Angle, tegenwoordig ook wel disto-occlusie genoemd, is de meest voorkomende orthodontische afwijking in Nederland. Logischerwijs volgt daaruit dat orthodontisten en tandartsen het vooral druk hebben met de behandeling hiervan. In vrijwel alle gevallen is deze vorm van malocclusie ontstaan door een achterblijvende groei van de onderkaak. Waarom die onderkaak niet wil groeien, blijft vaak gissen. De een noemt mondademhaling als oorzaak. Hierbij hangt de tong zo’n beetje uit de mond, tussen de occlusale vlakken, en belemmert daardoor de voorwaartse groei van de onderkaak. Vergrote neusamandelen die de doorgankelijkheid van de ademstroom verstoren, kunnen daarin een rol spelen. Gehele of gedeeltelijke verwijdering van het adenoïd wordt wel om die reden gepropageerd.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Adriaan Vrijman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations