Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 7, pp 616–631 | Cite as

Kleurbepalen, evalueren mock-up gebitselementen, prepareren, afdrukken en vervaardigen scanmodel

Esthetiek voor kronen en bruggen
  • Harry Denissen
  • Nejoud Alkaabi
Esthetische tandheelkunde

Abstract

De kleur van kronen en bruggen wordt vooral bepaald door factoren zoals de porselein soort en de porseleindikte, het extern inkleuren, het glanzen en de kleur van het gebruikte cement. Het kleurmaken door de porseleintandtechnicus met behulp van deze factoren is nauw gecorreleerd aan het kleurbepalen van de buurelementen van de te maken kroon of brug.

Kleurbepalen wordt nog altijd veel gedaan met kleurstalen. Een kleurstaal wordt gekozen die het meest lijkt op de buurelementen. Studies hebben echter aangetoond dat commerciële kleurstalen noch met elkaar noch met de uiteindelijke restauratie overeenkomen. De kleurfactoren (helderheid, roodheid, geelheid), de reflectiespectra en de oppervlaktestructuur van kleurstalen verschillen van natuurlijke gebitselementen.

Een andere manier om kleur te bepalen is spectrofotometrisch. Hierbij wordt met een digitale camera een foto genomen van het gebitselement en deze foto wordt met een spectrofotometer geanalyseerd. Deze methode is nauwkeuriger dan kleurbepalen met het menselijk oog. De computer neemt het kleurbepalen over.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Harry Denissen
    • 1
  • Nejoud Alkaabi
  1. 1.

Personalised recommendations