Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 6, pp 569–571 | Cite as

Is spoedgevallendienst verplicht?

  • W. J. Admiraal
Jurispreventie
  • 12 Downloads

Abstract

Dit jaar werd me door waarneemgroepen en anderen de vraag of de spoed gevallendienst verplicht is, meermalen gesteld. Waar ‘staat’ dan dat een tandarts verplicht is bij pijnklachten en spoedgevallen beschikbaar te zijn?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • W. J. Admiraal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations