Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 6, pp 515–517 | Cite as

UPT-misverstand

  • Michel Walvis
Bedrijfsvoering
  • 7 Downloads

Abstract

De rechtvaardiging van het hoe en waarom van overheidsbemoeienis met de tarieven voor de tandheelkunde is mij nog nooit duidelijk gemaakt. Na een kwart eeuw praktijkvoering die begon met het Cobit-tarief en met het UPT werd voortgezet, blijft het gebrek aan acceptatie dan ook stevig wringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations