Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 5, pp 432–436 | Cite as

Digitale patiëntenvoorlichting

Intraorale foto’s importeren in praktijksoftware
  • Michiel de Cleen
Beroepsuitoefening
  • 33 Downloads

Abstract

De meeste tandartspraktijken zijn ‘digitaal’: met behulp van speciale tandheelkundige computerprogramma’s worden patiëntendossiers bijgehouden, correspondentie verzorgd en afspraken gemaakt. In veel praktijken worden bovendien computergestuurd röntgenopnames gemaakt, bewaard en verzonden. Sommige collega’s maken zelfs digitale intraorale opnames. Met behulp van een paar kleine computerhandigheidjes kunnen deze laatstgenoemde foto’s een nog belangrijkere rol spelen bij de patiëntenvoorlichting.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations