Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 5, pp 357–362 | Cite as

Genezing van een cervicale wortelfractuur

Simpele behandeling van gecompliceerd letsel
  • Michiel de Cleen
Traumatologie

Abstract

Horizontale wortelfracturen behoren tot de minst begrepen tandletsels. Vraag tien tandartsen om hun advies, en je krijgt tien verschillende meningen. Dat is onterecht, want er is inmiddels veel onderzoeksmateriaal beschikbaar om de diagnostiek en behandeling van wortelfracturen goed uit te voeren. Bij een juiste behandeling is de prognose gunstig, zelfs als de fractuur in het cervicale derde deel van de wortel is gelokaliseerd. Aan de hand van een praktijkgeval wordt de de behandeling van zo’n wortelfractuur uiteengezet.

Aanbevolen literatuur:

  1. Cvek M, Mejàre I, Andreasen JO. Healing and prognosis of teeth with intra-alveolar fractures involving the cervical part of the root. Dent Traumatol 2002;18:57-65.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations