Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 4, pp 295–301 | Cite as

Makkelijker spalken

Comfort- en genezingbevorderend stabilisatiesysteem
  • René Smit
Productinformatie
  • 5 Downloads

Abstract

Voor de prognose op lange termijn van getraumatiseerde of uitgeslagen en weer gereponeerde gebitselementen is spoedige stabilisatie en fixatie cruciaal. Daarom is het meestal geïndiceerd om onmiddellijk een spalk aan te brengen op de getraumatiseerde elementen. Deze spalk is ten eerste nodig voor de genezing van het betrokken parodontium. Ten tweede verbetert de spalk het comfort van de patiënt, ook bij het voorzichtig belasten van de incisieven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • René Smit
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations