Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 4, pp 255–260 | Cite as

Expasyl als hulpmiddel bij de apexresectie

Bloedstelping bij periapicale chirurgie
  • Michiel de Cleen
Endodontologie

Abstract

Succesvolle periapicale chirurgie is gebaat bij een schoon en droog werkterrein. Het prepareren en het vullen van een retrograde caviteit heeft pas zin als de wortelpunt goed zichtbaar is en de gehele procedure in een nagenoeg vochtvrij milieu kan worden uitgevoerd. Om een eventuele bloeding in de botcrypte tegen te gaan, zijn in het verleden talloze technieken en materialen voorgesteld. Thomas von Arx, als kaakchirurg werkzaam aan de Universiteit van Bern in Zwitserland, gebruikt hiervoor Expasyl, een veelgebruikt hulpmiddel bij het afdrukken voor kronen en bruggen. In deze bijdrage wordt de toepassing van Expasyl besproken en getoond.

Geraadpleegde literatuur:

  1. Von Arx T, Jensen SS, Hänni S, Schenk RK. Haemostatic agents used in periradicular surgery: an experimental study of their efficacy and tissue reactions. Int Endod J 2006; 39:800-808.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations