Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 3, pp 240–240 | Cite as

Restauratieve tandheelkunde

TP selectief
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een stevig contactpunt helpt de tandboog intact te houden en voorkomt voedselimpactie. Bij het vervaardigen van composietvullingen wordt vaak het gebruik van rubberdam aanbevolen omdat zo het werkterrein overzichtelijk en droog te houden is. Factoren als het moment van meten en de mate van mondopening zijn van invloed op de stevigheid van het contactpunt. Daarom moet bij het beoordelen van de invloed van rubberdam, aan de contralaterale zijde contactpunten worden gemeten van restauraties die zijn vervaardigd zonder rubberdam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations