Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 3, pp 212–217 | Cite as

Analyse van bijtsporen: afdoende bewijs van schuld?

  • Frank Heynick
Heynicks hoek
  • 13 Downloads

Abstract

Zestien jaar geleden werd in de VS op grond van een op het lichaam van het slachtoffer aangetroffen bijtsporen een man schuldig aan moord bevonden. Achteraf blijkt hij toch niet de dader te zijn geweest. Hoe betrouwbaar zijn afdrukken van gebitselementen als bewijs nu eigenlijk?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations