Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 2, pp 159–160 | Cite as

Tandtechniek

TP selectief
  • 9 Downloads

Samenvatting

Tandtechnisch werk begint met communicatie tussen de tandarts en de tandtechnicus. Belangrijk onderdeel daarbij zijn de afdruk en het daaruit verkregen model. Zij bepalen in hoge mate de kwaliteit van de tandheelkundige voorziening. Toch krijgen deze beide hulpmiddelen niet altijd die aandacht waarop zij recht hebben. Schijnbaar lijken het onbelangrijke tussenstappen in een vaak gecompliceerde keten van processen. Ook des infectie krijgt vaak te weinig aandacht. In de rubriek ‘Praktische Zahntechnik’ worden daarom regelmatig tips gegeven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations