Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 2, pp 122–127 | Cite as

Wel schildjes, geen facings

  • J. M. Kreyns
Liefhebberij

Abstract

‘Waarom heeft u geen hobby?’ vraagt men wel eens aan mij. Nou gewoon, ik kom uit Nederland en daar heb ik een liefhebberij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations