Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 12, pp 1065–1065 | Cite as

Inzicht in de prijzen

Nieuws

Samenvatting

Het is bekend dat de verkoopprijzen tussen de verschillende dental depots behoorlijk kunnen verschillen. Ook is het geen geheim dat de kortingen op de verkoop - prijzen verschillen vertonen. Om het inzicht in de daadwerkelijke prijs nog minder inzichtelijk te maken, hanteert elk dental depot bovendien nog een systeem van aanbiedingen. Daar is niet meer uit te komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations