Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 12, pp 1032–1035 | Cite as

Een patiënt met endocarditis klaagt een tandarts aan

  • L. Abraham-Inpijn
Feedback post
  • 12 Downloads

Samenvatting

In de medische anamnese van een nieuwe patiënt komen hartproblemen naar voren die bij bloedige ingrepen om endocarditsprofylaxe vragen. Ter aanvulling van het dossier worden bite wings gemaakt en wordt mondhygiëneinstructie gegeven (instructie poetsen, stoken en flossen). Tekenen van een ontstoken gingiva of van parodontitis ontbreken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • L. Abraham-Inpijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations