Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 12, pp 1008–1012 | Cite as

Wondermiddel voor de kerst

  • Frank Heynick
Heynicks hoek

Samenvatting

Op 25 december 1932 werd in Duits - land een octrooi aangevraagd voor een sulfanilamidenverbinding, Prontosil genoemd. Door deze ontdekking zouden miljoenen mensen - levens gered worden. Maar er zat veel ironie in dit verhaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations