Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 11, pp 978–978 | Cite as

Perskeramiek

Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

De overperstechniek vereenvoudigt en rationaliseert het vervaardigingproces van kronen en bruggen. Hierdoor kan het laboratorium haar productaanbod nog beter op de wensen van de markt afstemmen. Om aan deze wens tegemoet te komen, introduceert Elephant Dental Sakura Volumia: een perskeramiek bedoeld voor het overpersen van zirkoniumoxide onderstructuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations