TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 11, pp 945–950 | Cite as

Meesterlijk op Vlieland

  • Michel Walvis
Cursusverslag
  • 3 Downloads

Samenvatting

Van Driel en De Cleen waren weer lekker op dreef. Dental College had een masterclass endodontologie georganiseerd op het gelukkig nog zonnige Vlieland. Praktische technieken om problemen te lijf te gaan in een compacte, rijk geïllustreerde serie lezingen. Vooral geschikt voor tandartsen die voor een opspelend gebitselement, waarin ooit, natuurlijk door een collega, al iets van een ‘endodontische’ behandeling werd uitgevoerd, niet direct de lade met extractie-instrumenten willen opentrekken of het al klaar liggende verwijsbriefje voor de kaakchirurg willen overhandigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Michel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations