TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 10, pp 862–862 | Cite as

Parodontologie

  • M. F. Timmerman
TP selectief
  • 20 Downloads

Samenvatting

In het begin van de tachtiger jaren legde ACTA-onderzoeker Frank Abbas contact met de Padjadjaran Universiteit van Bandung. Hieruit vloeide een samenwerking voort, die in 1987 leidde tot de start van een langdurig prospectief onderzoek van medewerkers van de afdeling Parodontologie van ACTA in Srikandi, een dorpje op een theeplantage in West-Java, waarvan de ongeveer 2000 inwoners verstoken zijn van reguliere tandheelkundige zorg. Indertijd werden alle 255 15- tot 25-jarigen in het dorp onderzocht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • M. F. Timmerman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations