Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 9, pp 777–782 | Cite as

Vogeltanden

  • Frank Heynick
Heynicks hoek
  • 8 Downloads

Samenvatting

‘Rare as hen’s teeth’ is een algemeen gebruikte Engelse uitdrukking voor ‘iets dat nooit voorkomt’. Maar nu blijkt dat kippentanden toch wél bestaan. Dit is één van de merkwaardige feiten van de ontwikkelingsgeschiedenis der tanden, die al honderden miljoenen jaren geleden begon.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations