Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 9, pp 738–746 | Cite as

Tijdig aan de beugel

Vroeg = op tijd
  • Adriaan Vrijman
Orthodontie
  • 10 Downloads

Samenvatting

Vroeg behandelen in de orthodontie is op tijd behandelen. Dat wil zeggen behandelen als weefsels zich nog soepel in hun groei laten beïnvloeden en een stabiele symmetrie tussen boven- en onderkaak kan worden bereikt zonder al te ingewikkelde apparatuur.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Adriaan Vrijman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations