Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 8, pp 699–701 | Cite as

Het Tandheelkundig Jaar 2006

Boekbespreking
  • 7 Downloads

Samenvatting

Negentien hoofdstukken telt ‘Het Tandheelkundig Jaar 2006’. Ongetwijfeld bevatten die veel wetenswaardigs; daarin heeft de redactie een reputatie hoog te houden. Voor de algemeen-practicus is steeds weer de vraag of er voldoende onderwerpen worden behandeld die zijn praktische kennis vergroten. Kennis die direct zijn praktijkvoering en zijn patiëntenbehandeling ten goede komt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations