Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 8, pp 646–650 | Cite as

Marktontwikkelingen

  • J. M. Kreyns
Bedrijfsvoering
  • 23 Downloads

Samenvatting

Bij tandartsen en ook bij tandtechnici is er weinig zicht op de diverse samenwerkingsvormen, fusies en bedrijfsovernames in de tandtechniek. Het is ook niet eenvoudig om daar het overzicht op te houden. Op dit gebied gebeurt er veel, maar die gebeurtenissen bereiken de tandheelkundige wereld slechts schoorvoetend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations