Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 7, pp 541–551 | Cite as

Weefselsparend behandelen binnen een dynamisch behandelconcept

CBW brugankersysteem
 • A. C. L. van Daelen
Restauratieve tandheelkunde
 • 15 Downloads

Samenvatting

Wanneer een patiënt de praktijk bezoekt met de vraag een oplossing te bedenken voor het vervangen van een verlorengegaan gebitselement, zal een proces in werking treden waarbij een diagnose, indicatiestelling en behandelplanning plaatsvindt en goed alle voor- en nadelen van de verschillende behandelopties, evenals de wensen van de patiënt tegen elkaar worden afgewogen. In het bijzonder wanneer een of beide buurelementen gaaf of vrijwel gaaf zijn en het plaatsen van een implantaat niet zonder meer (of zonder meer niet...) mogelijk blijkt te zijn, zal iedere tandarts het liefst een manier zoeken om met zo min mogelijk schade aan de gebitselementen aan de wens tot vervanging tegemoet te komen.

Notes

Referenties:

 1. Marinello, e.a. Tooth preparation in adhesive dentistry. Dent To-day 1991; 10(8):46-51.Google Scholar
 2. Kerschbaum T, Haastert B, Marinello C. Risk of debonding in three-unit resin bonded fixed partial dentures. J Prosth. Dent. 1996; 75: 248-253.Google Scholar
 3. Davidson CL, Hansson TL, Krabbendam CA. An alternative method of tooth replacement. ACTA, Dep. Dent. Mat. Sci., Universi-ty of Amsterdam, 1985Google Scholar
 4. Wilwerding T. An alternative method of canine fixed partial denture retainers. Quintessence Int 1990; 21.Google Scholar
 5. Funken R. Die Verbundfestigkeit des Universal Dental Anchorage Brückenankersystems nach Temperaturwechselbelastung und seine Festigkeit unter besonderer Berücksichtigung gekürzter Ankerstifte. Inaugural-Dissertation, Universität Köln, 1988Google Scholar
 6. Keltjens HMA, Creugers NHJ. In vitro Resistance of a Novel Miniature Anchor System for Tooth Replacement against Loading. IADR (International Association Dental Research) Kongreßvortrag Nizza, 24.- 27. Juni 1997Google Scholar
 7. Walton TR. An up to 15-year longitudinal study of 515 metal-ceramic FPDs: Part 2. Modes of failure and influence of various clinical characteristics. Int J Prosthodont, 2003; 16: 177.Google Scholar
 8. Botelho MG, Dyson JE, Long-Span. Fixed-movable, resin-bonded fixed partial dentures: a retrospective, preliminary clinical investigation. Int J Prosthodont, 2005; 18: 371.Google Scholar
 9. Creugers NHJ. Weefselbesparende tandheelkunde. Een revolutionair concept? Ned Tijdschr Tandheelk 2003, 6Google Scholar
 10. Pjetursson BE, Tan K, Lang NP, Bragger U, Egger M, Zwahlen M. Clin Oral Implants Res. 2004; 15: 667-76Google Scholar
 11. Anderson JD, Evid Based Dent 2005;6:96-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. L. van Daelen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations