Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 6, pp 528–528 | Cite as

Vroegtijdige cariësdiagnose

Nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een vroegtijdige diagnose speelt in de toekomst steeds een belangrijkere rol. Vandaar dat het KaVo Researchteam veel aandacht aan dit thema besteedt. KaVo Diagnodent richt zich op de vroege dete-tie van beginnende carieuze defecten die met het blote oog moeilijk of in het geheel niet te zien zijn. Dat zijn demineralisaties, glazuurdefecten, onzichtbare cariës in de pitfissuren en in de occlusale fissuren. Met KaVo Diagnodent wordt meer dan 90% van alle cariës ontdekt. Met bitewingröntgen-foto’s wordt amper 67 % gediagnosticeerd, terwijl visuele controle slechts 58% scoort.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations