Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 6, pp 527–527 | Cite as

Nieuw concept voor mondfotografie

Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Traditioneel wordt bij mondfotografie gebruikgemaakt van een ringflits. Hierdoor krijgt de foto weliswaar een egale, maar zeker ook een ‘vlakke’ uitlichting.

Doctorseyes, het totaal nieuwe concept voor mondfotografie, maakt daarom gebruik van continu LED-licht. Daardoor krijgt de foto veel meer diepte en sprankeling. Bovendien zijn de LED’s afzonderlijk van elkaar te bedienen, waardoor zowel de richting van het licht als de lichtsterkte te variëren is. Elke uitlichting en bewust gekozen schaduwwerking behoort aldus tot de mogelijkheden van de creatieve fotograaf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations