Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 6, pp 500–503 | Cite as

Regeringsbeleid in de praktijk gebracht

  • J. M. Kreyns
Beroepsuitoefening
  • 5 Downloads

Samenvatting

De tandarts stimuleren om aan nascholing te doen. De patiënt ten dienste staan met volkeramische kronen. Het tandtechnisch laboratorium laten overstappen op innovatieve werkstukken. De zorgverzekeraar de mogelijkheid bieden tegen een gunstige prijs in te kopen. Alle vier partijen in de tandheelkundige zorgketen profiteren ervan. Minister Hoogervorst mag tevreden zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations