Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 5, pp 389–389 | Cite as

Microchirurgie

  • J. M. Kreyns
TP selectief

Samenvatting

Hoewel diagnostische methode om veilig te implanteren verder worden ontwikkeld, zullen implantologische behandelingen gepaard blijven gaan met nervusletsels. Tot nog toe wordt zo’n letsel meestal als een gegeven geaccepteerd waar de patiënt maar mee moet leren leven. Dat is niet meer de aan te bevelen aanpak, want de betrouwbaarheid van microchirurgische operaties ter herstel van een zenuw is toegenomen. Sommige zenuwletsels komen hiervoor niet in aanmerking, andere wel. Om daarin te kunnen differentiëren is het nodig om erachter te komen wat de precieze omvang van het zenuwletsel is. Daarvoor is het weer nodig om de anatomie van een zenuw en met name van de nervus trigeminus te kennen. Deze zenuw is opgebouwd uit 10 tot 25 fasciculi.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations