Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 4, pp 332–333 | Cite as

Kaakchirurgie

TP selectief
  • 15 Downloads

Samenvatting

Het betreft hier een retrospectief onderzoek over de gevolgen van 1500 chirurgische verwijderingen bij 705 patiënten (332 mannen en 373 vrouwen) waarbij de indicatie aan de hand van klinisch onderzoek en het röntgenbeeld werd bepaald.

Literatuur

  1. Kreisler M,Kauffmann C,Weihe C,d’Hoedt B.Komplikationen nach operativer Weisheitszahnentfernung. Ergebnisse einer retrospektiven Untersuchung.Quintessenz 2006; 57(1):11-20Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations