Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 3, pp 246–246 | Cite as

Endodontologie

Calciumhydroxidepulpotomie inferieur?
TP selectief
  • 5 Downloads

Samenvatting

In dit onderzoek werden drie pulpotomietechnieken, te weten calciumhydroxide (CH), ijzersulfaat (FS) en ER:YAG-laser (YAG), vergeleken met formocresolpulpotomie (concentratie: 1:5) (FC). Geselecteerd werden kinderen jonger dan 8 jaar met diepcarieuze melkmolaren die geen pathologie vertoonden (klinisch en röntgenologisch). In iedere groep werden 50 elementen behandeld. Onder rubberdam werd de pulpakamer geopend met hoog toerental.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations