Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 3, pp 200–201 | Cite as

Klachten uit Amsterdam

  • J. M. Kreyns
Aansprakelijkheid
  • 7 Downloads

Samenvatting

Op grond van het aantal binnengekomen klachten in de jaren 2000, 2001, 2002 en 2003 stelde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam zich de vraag waarom het aantal klachten in die jaren terugliep. Nog voordat een eenduidig antwoord op deze vraag kon worden geformuleerd, gooide de cijfers van 2004 roet in het eten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations