Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 2, pp 128–135 | Cite as

Het compatibele systeem voor volkeramiek

  • S. Hummel
  • J. Seger
Productinformatie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Op de IDS van 2005 werd het systeem gepresenteerd. Kenmerken: maximale veelzijdigheid door de modulaire opbouw van het systeem, combinatie van zeer sterke met zeer esthetische materialen, één opbakporselein voor het hele systeem, dezelfde klinische eigenschappen voor alle onderdelen en adhesief of conventioneel te cementeren. Alle componenten samen vormen IPS e.max. Dit systeem is ontwikkeld door Ivoclar Vivadent, het bedrijf dat al 15 jaar lang op het gebied van de volledig keramische restauraties actief is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • S. Hummel
    • 1
  • J. Seger
  1. 1.

Personalised recommendations