Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 27, Issue 2, pp 69–69 | Cite as

De deskundigheidsspagaat

  • J. M. Kreyns
Redactioneel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Op het 6e Clingendael European Health Forum werd op 25 januari 2006 het rapport ‘Zorg om Vernieuwing’ gepresenteerd. Daaruit blijkt dat niet alleen gebitselementen aan erosie onderhevig zijn, maar dat ook het vertrouwen van de Nederlander in de gezondheidszorg erodeert: Nederlanders worden steeds zuurder over de gezondheidszorg. Door die conclusie kreeg het rapport aandacht in de landelijke media, ook al lijkt het slechts te bevestigen wat het algemeen gevoelen over de gezondheidszorg is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations