Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 27, Issue 1, pp 14–25 | Cite as

Geleide weefselregeneratie in de praktijk

Parodontologie in de praktijk (40)
  • J. P. van Hoeve
Parodontologie
  • 14 Downloads

Samenvatting

Regelmatig zien we in de praktijk voor parodontologie een of meerdere strategische elementen waarbij uitgebreide botafbraak heeft plaatsgevonden. We zouden dan in een aantal gevallen graag herstel van parodontaal steunweefsel willen realiseren, bijvoorbeeld bij een frontelement vanwege de esthetiek of bij een belangrijke brugpijler. Parodontologen hebben al decennia lang allerlei stoffen en botvervangende middelen in parodontale botdefecten aangebracht, membranen over defecten gelegd, maar alles zonder voorspelbaar resultaat, vooral waar het gaat om substantiële winst van aanhechting en bot.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. P. van Hoeve
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations