Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 12, pp 1019–1022 | Cite as

De medische anamnese doorgelicht

  • L. Abraham-Inpijn
Feedback post
  • 57 Downloads

Samenvatting

Nu de medische anamnese in de tandheelkunde meer en meer aandacht krijgt, nemen ook de vragen die door tandartsen en mondhygiënisten over dit onderwerp worden gesteld, exponentieel toe. De aan ondergetekende meest gestelde vraag is wel: ‘Waarom zou ik die lange lijst gebruiken, waar je veel tijd in moet steken, als er verschillende korte en kortere lijsten (die overigens veel op de EMRRH lijken) in omloop zijn?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • L. Abraham-Inpijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations