Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 12, pp 1000–1003 | Cite as

Een blik naar binnen

De proefanesthesie van het kaakgewricht
  • Jerry Baas
Gnatologie
  • 7 Downloads

Abstract

Gerefereerde pijn kan de oorzaak zijn van een onnodige behandeling. Een manier om dit te voorkomen, is door de oorsprong van de pijn te controleren door middel van een proefanesthesie. In de algemene praktijk wordt dit niet altijd gedaan, waardoor de kans op een verkeerde therapie groter is dan nodig. Ook bij het onderzoek naar temporomandibulaire dysfunctie zijn er weinig tandartsen die op deze manier de diagnose controleren. Ook hier kan een proefanesthesie in geval van twijfel een oplossing bieden. Bij bijvoorbeeld pijn in het kaakgewricht is het dan wel zaak de techniek van het verdoven van het kaakgewricht te beheersen. Een goede manier om dit eens te oefenen was tijdens het anatomiepracticum op de specialistensnijzaal van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Jerry Baas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations