Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 11, pp 970–970 | Cite as

Nieuwe patiëntenfolders van de NVvE

Nieuws
  • 6 Downloads

Abstract

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) brengt dit najaar een drietal nieuwe voorlichtingsfolders uit. Op heldere en bondige wijze wordt in deze folders tekst en uitleg gegeven over achtereenvolgens de wor telkanaalbehandeling, de endodontische herbehandeling en endodontische chirurgie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations